Przechowywanie opakowań podczas trwania targów

spedycja3
Po dostarczeniu eksponatów na stoisko oczekujemy, do momentu rozpakowania produktu przez Klienta i odbieramy puste opakowania do magazynu na przechowanie. Po zakończeniu targów dostarczamy Klientowi puste opakowania w celu zapakowania towarów.